Dybesø

Nord for Rørvig ligger Dybesø. Søens unikke beliggenhed, kun adskilt fra Kattegat af en smal landstribe, gør den til et stykke enestående natur. Det er særdeles populært at tage turen rundt om søen – og evt. nyde solnedgangen over Kattegat. Meget tyder på, at søen oprindeligt har været en lille havbugt, der – i forbindelse med materialevandring fra vest – er blevet afsnøret fra Kattegat.
Søens overflade ligger lidt højere end Kattegats. Vandet til søen kommer fra underjordiske væld. Man kunne få den tanke, at der er tale om en dyb sø, men det er ikke tilfældet. Navnet skal ses i relation til den nu udtørrede Flyndersø, der ligger øst for Dybesø. En Flynder er en flad fisk – og navnet hentyder til, at denne sø er ret lavbundet. Derfor bliver den vestlige sø til ”Dybesø”….alt er relativt!
  

Ejere

Frem til 1859 ejes Dybesø af staten. Administrationen skete fra Amtstuegården i Nykøbing, som bl.a. udlejede en båd til dem, der ville fiske på søen. En lov fra 1852 giver imidlertid staten mulighed for at frasælge sådanne arealer – og der er på denne baggrund, at der den 21. januar 1859 holdes auktion på Amtsstuegården i Nykøbing.
Dybesø har 10 lodsejere. Andelene er solgt eller gået i arv siden 1859, men det er fortsat folk med lokal tilknytning der ejer søen.
Kun ejere har fiskeret i søen.
Læs mere her